کتاب های علوم سیاسی

کتاب رسانه ها و قیام های مردم خاورمیانه در پرتو جهانی شدن
کتاب روزها

کتاب روزها

جلد چهارم/از28 مرداد1332 تا 22بهمن 1357..

130,000 تومان 150,000 تومان

کتاب تعارض قوانین

کتاب تعارض قوانین

ویراست دوم..

110,000 تومان 120,000 تومان

کتاب سیر تطور تفاسیر شیعه

کتاب سیر تطور تفاسیر شیعه

ویرایش چهارم..

200,000 تومان 220,000 تومان

کتاب ژئوپولیتیک فضای مجازی

کتاب ژئوپولیتیک فضای مجازی

در قیاس مباحثی فلسفی از جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک کلاسیک و مدرن..

130,000 تومان 150,000 تومان

کتاب راه باریک آزادی

کتاب راه باریک آزادی

کتابی  دیگر از نویسندگان (چرا ملت ها شکست می خورند)..

350,000 تومان 395,000 تومان

کتاب پنج گفتار در باب حکومت

کتاب پنج گفتار در باب حکومت

چاپ چهارم..

120,000 تومان 135,000 تومان

کتاب فرهنگ در عصر جهانی شدن چالش ها و فرصت ها
کتاب اقتصاد سیاسی مقایسه ای

کتاب اقتصاد سیاسی مقایسه ای

..

80,000 تومان 92,000 تومان

کتاب دانشگاه و انقلاب

کتاب دانشگاه و انقلاب

..

100,000 تومان 130,000 تومان

کتاب انقلاب آرام

کتاب انقلاب آرام

..

100,000 تومان 115,000 تومان

کتاب موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم
کتاب جمهوری باورها

کتاب جمهوری باورها

..

170,000 تومان 190,000 تومان

کتاب آشوب در سیاست جهان

کتاب آشوب در سیاست جهان

..

250,000 تومان 280,000 تومان

کتاب دانشنامه سیاست حزبی

کتاب دانشنامه سیاست حزبی

چاپ دوم..

310,000 تومان 350,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 33 (3 صفحه)