کتاب های حسابداری

کتاب حسابداری مدیریت

کتاب حسابداری مدیریت

ویرایش جدید/چاپ نوزدهم..

315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب پژوهش های تجربی در حسابداری جلد سوم

کتاب پژوهش های تجربی در حسابداری جلد سوم

جلد سوم..

320,000 تومان 350,000 تومان

کتاب پژوهش های تجربی در حسابداری جلد دوم

کتاب پژوهش های تجربی در حسابداری جلد دوم

جلددوم..

320,000 تومان 350,000 تومان

کتاب مبانی حسابداری بخش عمومی

کتاب مبانی حسابداری بخش عمومی

چاپ چهارم..

200,000 تومان 230,000 تومان

کتاب نظام پرداخت حقوق و دستمزد

کتاب نظام پرداخت حقوق و دستمزد

کتاب راهنمای محاسبات ..

210,000 تومان 235,000 تومان

کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ های تشریحی سایر قوانین

کتاب مجموعه سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ های تشریحی سایر قوانین

تالیفی و آزمون سال های 1381 الی 1400 جامعه حسابداران رسمی ایران..

200,000 تومان 230,000 تومان

کتاب مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری

کتاب مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری

مشتمل بر نظریات و فرضیات و مدل ها و تکنیک ها و ابزارها..

360,000 تومان 400,000 تومان

کتاب حسابداری میانه2 جلد دوم

کتاب حسابداری میانه2 جلد دوم

جلد دوم/ویرایش جدید..

260,000 تومان 290,000 تومان

کتاب حسابداری میانه2 جلد اول

کتاب حسابداری میانه2 جلد اول

جلد اول/ ویرایش جدید..

230,000 تومان 260,000 تومان

کتاب تئوری حسابداری

کتاب تئوری حسابداری

ویرایش جدید..

330,000 تومان 375,000 تومان

کتاب فرهنگ لغات تخصصصی انگلیسی به فارسی

کتاب فرهنگ لغات تخصصصی انگلیسی به فارسی

در زمینه های : حسابداری / حسابرسی / مالی / مالیاتی / اقتصاد..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب اصول حسابداری جلد دوم

کتاب اصول حسابداری جلد دوم

جلد دوم..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب حسابرسی جلد دوم

کتاب حسابرسی جلد دوم

جلد دوم..

120,000 تومان 140,000 تومان

کتاب مباحث جاری حسابداری
کتاب اصول حسابداری و هزینه یابی
نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)