کتاب های صنایع غذایی

کتاب زعفران

کتاب زعفران

تاریخچه/مصرف/شیمی/گیاه شناسی/تولید/فرآوری/صادرات/استاندارد/تقلبات..

99,000 تومان 110,000 تومان

کتاب تکنیک های آزمایشگاهی روغن ها و چربی ها
کتاب روش های آزمون گندم آرد و فرآورده های آن
کتاب مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات
کتاب تغذیه در دوران زندگی کراوس

کتاب تغذیه در دوران زندگی کراوس

..

120,000 تومان 136,000 تومان

کتاب سموم میکروبی

کتاب سموم میکروبی

ویراستاران علمی: دکتر سید امیر علی انوار. دکتر مبینا پویا منش..

60,000 تومان 70,000 تومان

کتاب روغن ها و چربی ها

کتاب روغن ها و چربی ها

..

80,000 تومان 90,000 تومان

کتاب شیمی مواد غذایی

کتاب شیمی مواد غذایی

..

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب سیروپ های گلوکزی

کتاب سیروپ های گلوکزی

..

160,000 تومان 180,000 تومان

کتاب روغن های خوراکی

کتاب روغن های خوراکی

..

130,000 تومان 150,000 تومان

کتاب بازیابی ضایعات مواد غذایی

کتاب بازیابی ضایعات مواد غذایی

..

130,000 تومان 150,000 تومان

کتاب کنترل کیفیت میکروبی مواد غذایی
نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)