کتاب های صنایع غذایی

کتاب اصول و مفاهیم بازار آتی

کتاب اصول و مفاهیم بازار آتی

با رویکرد بازار آتی کالاهای کشاورزی..

110,000 تومان 120,000 تومان

کتاب روش تحقیق در علوم و مهندسی صنایع غذایی

کتاب روش تحقیق در علوم و مهندسی صنایع غذایی

چاپ دوم..

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب جامع بهداشت گوشت

کتاب جامع بهداشت گوشت

دوره سه جلدی..

680,000 تومان 720,000 تومان

کتاب بهداشت گوشت جلد سوم

کتاب بهداشت گوشت جلد سوم

جلد سوم..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب بهداشت گوشت جلد دوم

کتاب بهداشت گوشت جلد دوم

جلد دوم..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب بهداشت گوشت جلد اول

کتاب بهداشت گوشت جلد اول

جلد اول..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب علوم و صنایع گوشت

کتاب علوم و صنایع گوشت

چاپ نهم..

240,000 تومان 270,000 تومان

کتاب بهداشت و فناوری شیر

کتاب بهداشت و فناوری شیر

..

130,000 تومان 150,000 تومان

کتاب اصول و مبانی تجهیزات فرآوری مواد غذایی جلد اول

کتاب اصول و مبانی تجهیزات فرآوری مواد غذایی جلد اول

جلد اول/ویرایش دوم/مجموعه کتاب های مهندسی صنایع غذایی..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب تکنیک های آزمایشگاهی روغن ها و چربی ها
کتاب مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

کتاب مقدمه ای به تکنولوژی فرآورده های غلات

ویرایش چهارم..

230,000 تومان 260,000 تومان

کتاب تغذیه در دوران زندگی کراوس

کتاب تغذیه در دوران زندگی کراوس

..

120,000 تومان 136,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)