کتاب های محیط زیست

کتاب فنون گردآوری و شناسایی حشرات درمزرعه و آزمایشگاه
کتاب سم شناسی و بیوشیمی حشره کش ها

کتاب سم شناسی و بیوشیمی حشره کش ها

..

310,000 تومان 350,000 تومان

کتاب جامع مهندسی محیط زیست

کتاب جامع مهندسی محیط زیست

جلد اول و دوم..

400,000 تومان 480,000 تومان

کتاب خاک های غیراشباع

کتاب خاک های غیراشباع

..

200,000 تومان 250,000 تومان

کتاب مناطق خشک جلد دوم

کتاب مناطق خشک جلد دوم

جلد دوم/خاکها/طبقه بندی جغرافیائی و مسائل بهره برداری از آنها..

100,000 تومان 110,000 تومان

کتاب گیاه شناسی پایه جلد سوم

کتاب گیاه شناسی پایه جلد سوم

جلد سوم/سامانه های رده بندی گیاهان/سیستماتیک نهاندانگان/فرهنگ مصور/واژگان نام ها و نشانه ها..

160,000 تومان 180,000 تومان

کتاب جامع گیاه شناسی پایه

کتاب جامع گیاه شناسی پایه

دوره دو جلدی..

360,000 تومان 400,000 تومان

کتاب گیاه شناسی پایه جلد دوم

کتاب گیاه شناسی پایه جلد دوم

جلد دوم/تشریح و ریخت شناسی اندام های زایشی و عمل آنها در گروه های بزرگ جهان گیاهی رده بندی و اثر و ن..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب گیاه شناسی پایه جلد اول

کتاب گیاه شناسی پایه جلد اول

جلد اول/تشریح و ریخت شناسی اندام های رویشی و عمل آنها در گروه های بزرگ جهان گیاهی..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب اثرات زیست محیطی پروژه های توسعه
کتاب روش های آماری با رویکرد کاربردی در علوم طبیعی
کتاب اصول و فناوری بازیافت مواد زاید آلی
کتاب راهنمای برنامه ریز در حفاظت از منابع طبیعی
کتاب مواد زائد جامد جلد دوم

کتاب مواد زائد جامد جلد دوم

جلد دوم..

150,000 تومان 180,000 تومان

کتاب مواد زائد جامد جلد اول

کتاب مواد زائد جامد جلد اول

جلد اول..

150,000 تومان 180,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 26 (2 صفحه)