کتاب های پزشکی

کتاب جامع دو جلدی بیوشیمی عمومی

کتاب جامع دو جلدی بیوشیمی عمومی

دوجلدی جلد اول و دوم/برای دانشجویان پزشکی..

340,000 تومان 380,000 تومان

کتاب بیوشیمی عمومی جلد دوم

کتاب بیوشیمی عمومی جلد دوم

جلد دوم/چاپ سی و چهارم/برای دانشجویان پزشکی..

170,000 تومان 190,000 تومان

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول

جلد اول/چاپ سی و چهارم/برای دانشجویان پزشکی..

170,000 تومان 190,000 تومان

کتاب فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک پزشکی

همراه با ضمیمه MRI و لیزر..

280,000 تومان 320,000 تومان

کتاب آزمون های میکروبی مواد غذایی

کتاب آزمون های میکروبی مواد غذایی

چاپ ششم..

100,000 تومان 110,000 تومان

کتاب میکروبیولوژی عمومی

کتاب میکروبیولوژی عمومی

..

280,000 تومان 310,000 تومان

کتاب باکتری شناسی عمومی

کتاب باکتری شناسی عمومی

..

360,000 تومان 400,000 تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک1

کتاب آزمایشگاه شیمی فیزیک1

جلد اول..

110,000 تومان 120,000 تومان

کتاب بافت شناسی عملی

کتاب بافت شناسی عملی

..

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب اصول و مبانی طیف سنجی فروسرخ و کاربردهای آن در علوم زیستی
کتاب مدل سازی شبکه های عصبی

کتاب مدل سازی شبکه های عصبی

..

200,000 تومان 220,000 تومان

کتاب نتایج درست در آزمایشگاه تشخیص طبی جلد دوم

کتاب نتایج درست در آزمایشگاه تشخیص طبی جلد دوم

جلد دوم..

260,000 تومان 300,000 تومان

کتاب فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک پزشکی

ویرایش دوم..

240,000 تومان 270,000 تومان

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

ویرایش دوم..

460,000 تومان 520,000 تومان

کتاب محاسبات ریاضی در زیست شناسی مولکولی زیست فناوری
نمایش 1 تا 15 از 50 (4 صفحه)