کتاب های استخدامی

کتاب استخدامی مشاوره واحد آموزشی

کتاب استخدامی مشاوره واحد آموزشی

مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور..

185,000 تومان 205,000 تومان

کتاب استخدامی پرستاری

کتاب استخدامی پرستاری

براساس سرفصل های اعلام شده از سازمان سنجش و آموزش کشور..

350,000 تومان 395,000 تومان

کتاب استخدامی دبیر معارف اسلامی

کتاب استخدامی دبیر معارف اسلامی

مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور..

190,000 تومان 210,000 تومان

کتاب استخدامی دبیر علوم تجربی

کتاب استخدامی دبیر علوم تجربی

بر اساس سرفصل های اعلام شده از سازمان سنجش و آموزش کشور..

280,000 تومان 315,000 تومان

کتاب استخدامی مدیریت

کتاب استخدامی مدیریت

قابل استفاده در کلیه ی آزمون های استخدامی دولتی و بخش خصوصی ..

280,000 تومان 310,000 تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)