جستجوی کتاب و کلید واژه -

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب استخدامی دبیر معارف اسلامی

کتاب استخدامی دبیر معارف اسلامی

مطابق با سرفصل های اعلام شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور..

190,000 تومان 210,000 تومان

کتاب استخدامی دبیر علوم تجربی

کتاب استخدامی دبیر علوم تجربی

بر اساس سرفصل های اعلام شده از سازمان سنجش و آموزش کشور..

280,000 تومان 315,000 تومان

کتاب استخدامی مدیریت

کتاب استخدامی مدیریت

قابل استفاده در کلیه ی آزمون های استخدامی دولتی و بخش خصوصی ..

280,000 تومان 310,000 تومان

کتاب technical english for chemistry students انگلیسی فنی برای دانشجویان شیمی
کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی

تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی و اجرا و کنترل/چاپ بیست و هفتم..

600,000 تومان 680,000 تومان

کتاب جامع دو جلدی بیوشیمی عمومی

کتاب جامع دو جلدی بیوشیمی عمومی

دوجلدی جلد اول و دوم/برای دانشجویان پزشکی..

340,000 تومان 380,000 تومان

کتاب بیوشیمی عمومی جلد دوم

کتاب بیوشیمی عمومی جلد دوم

جلد دوم/چاپ سی و چهارم/برای دانشجویان پزشکی..

170,000 تومان 190,000 تومان

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول

جلد اول/چاپ سی و چهارم/برای دانشجویان پزشکی..

170,000 تومان 190,000 تومان

کتاب روان شناسی بالینی

کتاب روان شناسی بالینی

ویراست نهم/پل علم و عمل..

360,000 تومان 400,000 تومان

کتاب اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5

کتاب اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5

جلد اول اصول اساسی/چاپ نهم..

350,000 تومان 390,000 تومان

کتاب ناتوانی های یادگیری

کتاب ناتوانی های یادگیری

نظریه ها و تشخیص و راهبردهای تدریس..

400,000 تومان 450,000 تومان

کتاب زن در اجتماع

کتاب زن در اجتماع

نگاهی به چالش های اجتماعی فرهنگی و حقوقی زنان ایرانی..

110,000 تومان 125,000 تومان

کتاب چکیده بیوشیمی

کتاب چکیده بیوشیمی

..

200,000 تومان 230,000 تومان

کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

چاپ سوم/سرپرست نویسندگان دکتر میرفرهاد قلعه بندی..

280,000 تومان 310,000 تومان

کتاب روان شناسی اجتماعی جلد اول

کتاب روان شناسی اجتماعی جلد اول

جلد اول/چاپ چهارم/با مقدمه دکتر مجید صفاری نیا..

190,000 تومان 210,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 949 (64 صفحه)