جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب رفتار مکانیکی مواد جلد دوم

کتاب رفتار مکانیکی مواد جلد دوم

جلد دوم/ویرایش چهارم/روش های مهندسی برای تغییر شکل  شکست و خستگی..

215,000 تومان 240,000 تومان

کتاب مبانی مهندسی نفت

کتاب مبانی مهندسی نفت

..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب مبانی فیزیک پایه1

کتاب مبانی فیزیک پایه1

مکانیک و گرما و ترمودینامیک و نظریه جنبشی گازها/جلد اول/ویراست هشتم..

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب مبانی شیمی آلی

کتاب مبانی شیمی آلی

ویرایش ششم..

405,000 تومان 450,000 تومان

کتاب اصول شیمی عمومی جلد اول

کتاب اصول شیمی عمومی جلد اول

جلد اول/ویرایش سوم..

280,000 تومان 320,000 تومان

کتاب شیمی آلی1

کتاب شیمی آلی1

جلد اول/ویرایش هفتم/ساختار و کاربرد..

420,000 تومان 470,000 تومان

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم

جلد دوم/ویرایش سوم..

430,000 تومان 480,000 تومان

کتاب راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

کتاب راهنما و حل مسایل مبانی شیمی آلی

ویرایش ششم..

310,000 تومان 350,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد دوم

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد دوم

جلد دوم/ویرایش دوم..

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد اول

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد اول

جلد اول/ویرایش دوم..

260,000 تومان 280,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک1

کتاب تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک1

جلد اول/ویراست دهم..

495,000 تومان 550,000 تومان

کتاب شیمی آلی2

کتاب شیمی آلی2

جلد دوم/ویراست هشتم..

190,000 تومان 215,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد2

کتاب تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد2

جلد دوم/ ویراست هفتم..

290,000 تومان 330,000 تومان

کتاب راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد اول

کتاب راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد اول

جلد اول /ویراست هفتم..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک جلد دوم

کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک جلد دوم

جلد دوم/ویرایش هفتم..

110,000 تومان 120,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)