جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب مدیریت اماکن ورزشی و رویدادهای بزرگ

کتاب مدیریت اماکن ورزشی و رویدادهای بزرگ

ویرایش دوم/کتاب 2017..

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب ارزیابی بیومکانیکی حرکت در ورزش و تمرین

کتاب ارزیابی بیومکانیکی حرکت در ورزش و تمرین

ویرایش دوم..

200,000 تومان 220,000 تومان

کتاب بتن پیش تنیده

کتاب بتن پیش تنیده

ویرایش دوم..

285,000 تومان 320,000 تومان

کتاب رفتار مکانیکی مواد جلد دوم

کتاب رفتار مکانیکی مواد جلد دوم

جلد دوم/ویرایش چهارم/روش های مهندسی برای تغییر شکل  شکست و خستگی..

215,000 تومان 240,000 تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سایت

کتاب تجزیه و تحلیل سایت

داده های دیاگرامی برای طراحی معماری/چاپ دوم/نسخه ی بازبینی و ویرایش شده..

120,000 تومان 150,000 تومان

کتاب اصول و مبانی تجهیزات فرآوری مواد غذایی جلد اول

کتاب اصول و مبانی تجهیزات فرآوری مواد غذایی جلد اول

جلد اول/ویرایش دوم/مجموعه کتاب های مهندسی صنایع غذایی..

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب مبانی فیزیک جلد دوم

کتاب مبانی فیزیک جلد دوم

جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس/ویرایش یازدهم/سال2018/تمام رنگی..

330,000 تومان 370,000 تومان

کتاب فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک پزشکی

ویرایش دوم..

240,000 تومان 270,000 تومان

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

ویرایش دوم..

460,000 تومان 520,000 تومان

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم

کتاب اصول شیمی عمومی جلد دوم

جلد دوم/ویرایش سوم..

430,000 تومان 480,000 تومان

کتاب محاسبات ریاضی در زیست شناسی مولکولی زیست فناوری
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول

جلد اول/ویرایش دوم..

120,000 تومان 140,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد دوم

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد دوم

جلد دوم/ویرایش دوم..

270,000 تومان 300,000 تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد اول

کتاب تشریح کامل مسائل اصول شیمی عمومی جلد اول

جلد اول/ویرایش دوم..

260,000 تومان 280,000 تومان

کتاب حسابداری میانه2 جلد دوم

کتاب حسابداری میانه2 جلد دوم

جلد دوم/ویرایش جدید..

260,000 تومان 290,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)