جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب آمار و احتمال

کتاب آمار و احتمال

..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب آمار و احتمال

کتاب آمار و احتمال

..

250,000 تومان 280,000 تومان

کتاب آمار و احتمالات مهندسی

کتاب آمار و احتمالات مهندسی

ویرایش جدید..

140,000 تومان 160,000 تومان

کتاب احتمالات و آمار کاربردی

کتاب احتمالات و آمار کاربردی

ویرایش جدید/با تجدید نظر و اضافات..

315,000 تومان 350,000 تومان

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)