جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی

ویرایش چهارم/چاپ ششم/اصول و مفاهیم و کاربردها..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب مدیریت منابع سرمایه انسانی

کتاب مدیریت منابع سرمایه انسانی

اصول و مبانی و مفاهیم با رویکرد راهبردی/ویراست اول/چاپ سوم..

180,000 تومان 200,000 تومان

کتاب مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی

..

160,000 تومان 180,000 تومان

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)