جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب روانشناسی خشونت خانگی

کتاب روانشناسی خشونت خانگی

..

110,000 تومان 130,000 تومان

کتاب روان شناسی بالینی

کتاب روان شناسی بالینی

ویراست نهم/پل علم و عمل..

450,000 تومان 500,000 تومان

کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

چاپ سوم/سرپرست نویسندگان دکتر میرفرهاد قلعه بندی..

280,000 تومان 310,000 تومان

کتاب روان شناسی اجتماعی جلد اول

کتاب روان شناسی اجتماعی جلد اول

جلد اول/چاپ چهارم/با مقدمه دکتر مجید صفاری نیا..

190,000 تومان 210,000 تومان

کتاب روان شناسی مرضی کودک

کتاب روان شناسی مرضی کودک

ویراست ششم/اختلال های رفتاری و هیجانی دوران کودکی و نوجوانی..

540,000 تومان 600,000 تومان

کتاب روان شناسی پیشرفته

کتاب روان شناسی پیشرفته

مباحثی در شناخت و هیجان و رفتار..

190,000 تومان 210,000 تومان

کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی

کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی

چاپ دوم..

190,000 تومان 210,000 تومان

کتاب فرهنگ و سلامت روانی

کتاب فرهنگ و سلامت روانی

اثرات اجتماعی و فرهنگی  و نظریه و عمل..

140,000 تومان 160,000 تومان

کتاب روان شناسی تحولی2

کتاب روان شناسی تحولی2

جلد دوم/ویراست هشتم/رشد در گستره زندگی از نوجوانی تا مرگ..

260,000 تومان 290,000 تومان

کتاب روان شناسی تحولی1

کتاب روان شناسی تحولی1

جلد اول/ویراست هشتم/رشد در گستره زندگی از لقاح تا کودکی..

300,000 تومان 320,000 تومان

کتاب آسیب شناسی روانی جلد دوم

کتاب آسیب شناسی روانی جلد دوم

جلد دوم/ویراست سیزدهم/علم و درمان اختلال های روان شناختی..

260,000 تومان 295,000 تومان

کتاب روان شناسی شناختی و کاربردهای آن جلد اول

کتاب روان شناسی شناختی و کاربردهای آن جلد اول

جلد اول..

160,000 تومان 185,000 تومان

کتاب روان شناسی زیستی جلد دوم

کتاب روان شناسی زیستی جلد دوم

جلد دوم/ویراست دوازدهم..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی جلد اول

کتاب راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی جلد اول

جلد اول/ویراست پنجم/چاپ پنجم..

210,000 تومان 240,000 تومان

کتاب زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد اول

کتاب زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد اول

جلد اول/ویراست شانزدهم/چاپ هشتم..

330,000 تومان 370,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 128 (9 صفحه)