جستجوی کتاب و کلید واژه

کتب موجود در ضوابط جستجوی کتاب و کلید واژه

کتاب سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی گیاهان گلدار

کتاب سیستماتیک و فیلوژنی مولکولی گیاهان گلدار

جلد اول/ ریخت شناسی. ریز ریخت شناسی و تشریح..

250,000 تومان 270,000 تومان

کتاب مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی

کتاب مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی

جلد اول / ویراست ششم..

265,000 تومان 295,000 تومان

کتاب دایرة المعارف مباحث پیشرفته در انتقال حرارت هسته ای جلد اول

کتاب دایرة المعارف مباحث پیشرفته در انتقال حرارت هسته ای جلد اول

جلد اول/فصول اول تا سوم..

420,000 تومان 500,000 تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد اول

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد اول

جلد اول مکانیک و گرما/ ویرایش دوازدهم 2022..

440,000 تومان 490,000 تومان

کتاب مبانی فیزیک جلد اول

کتاب مبانی فیزیک جلد اول

جلد اول مکانیک و گرما/ ویرایش دوازدهم 2022..

495,000 تومان 550,000 تومان

کتاب شیمی معدنی1

کتاب شیمی معدنی1

جلد اول..

220,000 تومان 240,000 تومان

کتاب اقتصاد خرد جلد اول

کتاب اقتصاد خرد جلد اول

جلد اول/چاپ ششم/با تجدیدنظر کلی..

250,000 تومان 280,000 تومان

کتاب اقتصاد مالی جلد اول

کتاب اقتصاد مالی جلد اول

..

230,000 تومان 256,000 تومان

کتاب شیمی آلی پیشرفته جلد اول

کتاب شیمی آلی پیشرفته جلد اول

جلد اول/ویراست پنجم/کتاب اول ساختار و مکانیزم ها..

315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب جامع دو جلدی بیوشیمی عمومی

کتاب جامع دو جلدی بیوشیمی عمومی

دوجلدی جلد اول و دوم/برای دانشجویان پزشکی..

340,000 تومان 380,000 تومان

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول

جلد اول/چاپ سی و چهارم/برای دانشجویان پزشکی..

170,000 تومان 190,000 تومان

کتاب اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5

کتاب اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5

جلد اول اصول اساسی/چاپ نهم..

387,000 تومان 430,000 تومان

کتاب روان شناسی اجتماعی جلد اول

کتاب روان شناسی اجتماعی جلد اول

جلد اول/چاپ چهارم/با مقدمه دکتر مجید صفاری نیا..

190,000 تومان 210,000 تومان

کتاب بهداشت گوشت جلد اول

کتاب بهداشت گوشت جلد اول

جلد اول..

220,000 تومان 250,000 تومان

کتاب روان شناسی شناختی و کاربردهای آن جلد اول

کتاب روان شناسی شناختی و کاربردهای آن جلد اول

جلد اول..

160,000 تومان 185,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 96 (7 صفحه)